Recchia launches ‘Kitchen Table Tour’ to meet voters