MILESTONES: November 28, birthdays for Trey Songz, Bryshere Y. Gray, Jon Stewart