LIU basketball coach Perri given national coaching award