Eco-friendly yoga studio is Pierhouse retail tenant